Υπηρεσίες

Έχοντας σαν σκοπό μας την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας προσφέρουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Πώληση προϊόντων κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού – εξαερισμού & ηλιακής ενέργειας
  • Μελέτες, εγκαταστάσεις & επιβλέψεις κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού – εξαερισμού & ηλιακής ενέργειας
  • Συντηρήσεις κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού – εξαερισμού & ηλιακής ενέργειας