Λεβητοστάσια – Θερμαντικά σώματα – Αυτοματισμοί

Λεβητοστάσια – Θερμαντικά σώματα – Αυτοματισμοί

viessmann-logoΣύγχρονα λεβητοστάσια για τις ανάγκες του σύγχρονου σπιτιού με αυτοματισμούς εξοικονόμησης ενέργειας (αντισταθμίσεις – έλεγχος & προτεραιότητα ζεστών νερών χρήσης)

Με τα κορυφαία προϊόντα της «VIESSMANN» ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ και βαθμούς απόδοσης από 96% έως και 108% (με λέβητες συμπύκνωσης).

Λέβητες Πετρελαίου

VITOROND 100

Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 22 έως 120 KW

VITOLA 200

Διμεταλλικοί Λέβητες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 23 εως 69 KW

VITOLADENS 300-T

Διμεταλλικοί λέβητες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου

Λέβητες Αερίου

VITODENS 100-W

Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου – υγραερίου

VITODENS 200-W

Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου – υγραερίου

VITOGAS 200-F

Χυτοσιδηροί Λέβητες αερίου χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος 11 έως 60 KW

Boilers

VITODENS 100-W

Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου – υγραερίου

VITOCELL 300-V

Ανοξείδωτα boiler διπλού τοιχώματος η με εναλλάκτη θερμότητας περιεκτικότητας: από 130 έως 500 lt

Καυστήρες πετρελαίου μιας εκ των κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο της «RIELLO» ΙΤΑΛΙΑΣ.

riello-logo

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου

ΣΕΙΡΑ 40 G

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου

ΣΕΙΡΑ Gulliver RG

Θερμαντικά σώματα

Θερμαντικά σώματα panel DIANORM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ και Carrier

Πολύστηλα Θερμαντικά σώματα ZEHNDER CHARLESTON

Θέρμανση λουτρών

acova-logo

zehnder-logo

Αντισταθμίσεις

VITOTRONIC 150 KB1/KB2

Ψηφιακή αντιστάθμιση με Fuzzy-Logic και προαιρετικά αντιστάθμιση υπαίθρου και έλεγχος – προτεραιότητα Ζεστών Νερών Χρήσης

VITOTRONIC 200 KW2/KW5

Ψηφιακή αντιστάθμιση υπαίθρου για έλεγχο δύο κυκλωμάτων θέρμανσης και έλεγχος – προτεραιότητα Ζεστών Νερών Χρήσης

Θερμοστατικοί Διακόπτες

Θερμοστάτες Χώρου SIEMENS με έλεγχο PID